قرارداد های جاری

ردیف

نام طرف قرارداد

موضوع قرارداد

1

وزارت کشور

انجام امور حوزه وزارتی

2

فرودگاه امام خمینی(ره)

نظافت محاوط

3

صنایع پتروشیمی

تامین خدمات عمومی و ترابری

4

بیمارستان فوق تخصصی میلاد

خدمات نظافت و آبدارخانه

5

بیمارستان بازرگانان

امور خدمات و نظافت بیمارستان

6

بانک کشاورزی مدیریت استان تهران

امور خدماتی، نگهبانی، تحصیلداری، اپراتوری و بایگانی

7

دانشگاه تربیت مدرس(سایت مرکزی)

خدمات و نظافت

8

دانشگاه تربیت مدرس(منابع طبیعی نور)

خدمات و حفاظت فیزیکی

9

دیوان محاسبات کشور

خدمات عمومی، پذیرایی و نگهبانی

10

صنایع شهید کریمی

خدمات عمومی، خدمات فنی و نگهداری تاسیساتی و راننده

11

شرکت پنها

خدمات عمومی

12

نگین آرای آسیا

خدمات و نظافت

کلیه حقوق محفوظ و متعلق است به شرکت بین المللی بهارروب تهران. طراحی سایت: کانون هنرپرداز